อัลทรอนไทยแลนด์ – คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

อัลทรอนทีวีไทย พร้อมช่วยเหลือทุกการใช้งาน เพื่อความสุขของคนไทย

การรับประกันอัลทรอนทีวี

รายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันสินค้า
1. รับประกัน 3 ปี เฉพาะแผงวงจร เช่น เมนบอร์ด, เพาเวอร์บอร์ด เป็นต้น
2. หน้าจอรับประกัน 1 ปี ในอาการเสียที่เกิดจากความผิดพลาดจากโรงงาน เช่น จอเป็นเส้น
3. อาการที่ไม่ครอบคลุมในประกัน
– ความเสียหายจากอุบัติเหตุ, ไฟไหม้, น้ำท่วม, ฟ้าผ่า,แผ่นดินไหว, ไฟตก,ไฟเกิน,ไฟกระชาก, เหตุก่อการร้าย, รวมถึงการใช้งานผิดวิธี, ติดตั้งหรือต่อสายไม่ถูกวิธี, ความเสียหายจากการขนส่ง, ขาดการดูแลรักษา, จงใจให้เกิดความเสียหาย และความเสียหายอันเกิดจาก สัตว์หรือแมลงต่างๆ
– การใช้งานผิดวิธี หรือเป็นการใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การใช้งานในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
– จอแตก ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ในทุกกรณี
– อุปกรณ์ที่เสื่อมตามสภาพการใช้งาน เช่น แบตเตอรี่ หลอดไฟ
– สินค้ามีการนำไปตรวจเช็คซ่อมที่อื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือตัวแทน
4. ไม่รับประกันหากไม่มีใบรับประกันมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หรือมีรอยแก้ไข หรือกรอกรายละเอียดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
5. ในกรณีที่ต้องส่งเครื่องเข้าบริษัทฯ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งเอง (เฉพาะขาเข้าบริษัทฯ)
6. สินค้านอกประกัน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งเอง ทั้งไป และกลับ

altron_Waranty-3y_revised_13102016

การแก้ไขปัญหาการรับช่องดิจิตอลไม่ได้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายอากาศเข้ากับช่องเสียบสายอากาศแล้ว ช่องเสียบสายอากาศจะอยู่ด้านหลังตัวเครื่อง (ภาพที่ 1)
  case-DigitalTV_01
 2. ตรวจเช็คโหมดการใช้งานว่าอยู่ในโหมดทีวีหรือไม่ โดยการกดปุ่ม SOURCE” หรือ IN PUT” ที่รีโมท (ภาพที่ 2 และ 3) เพื่อเลือกโหมดการใช้งานให้ถูกต้อง (ภาพที่ 4)
  case-DigitalTV_02
 3. ทำการค้นหาช่องสถานีโดยการ กดปุ่ม MEMU” ที่รีโมท (รูปที่ 5) หน้าจอจะแสดงเมนู จากนั้นเลือกไปที่ “ค้นหาอัตโนมัติ” (ภาพที่ 6) (กดปุ่มลูกศรลง เพื่อเลือก และกดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยัน)
  case-DigitalTV_03
 4. หน้าจอจะแสดงหน้าต่าง “ตั้งค่าการค้นหา” (ภาพที่ 7) จากนั้นเลือกประเทศ ให้เป็น “Thailand” และเลือก ประเภทการปรับแต่ง ให้เป็น “DTV + ATV” เสร็จแล้วกดปุ่ม “ENTER” เพื่อทำการค้นหาช่องสถานี (ภาพที่ 8)
  case-DigitalTV_04
 5. จากนั้นให้รอจนกว่าระบบจะทำการค้นหาช่องสถานีเสร็จ (ภาพที่ 9) จากนั้นระบบจะกลับไปยังช่องแรกที่ค้นหาเจอ (ในการค้นหาช่องอาจจะใช้เวลาหลายนาที)
  case-DigitalTV_05

หมายเหตุ : ในการค้นหาช่องสถานีในระบบ “ดิจิตอล” จะสามารถรับได้ครบทุกช่องนั้นขึ้นอยู่กับการเลือกใช้เสารับสัญญาณให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ที่อยู่ และการติดตั้งเสารรับสัญญาณอย่างถูกต้อง ซึ่งวิธีการติดตั้งเสารับสัญญาณทีวีดิจิตอลนั้น สามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น DTV Service Area” เพื่อช่วยในการหันทิศทางเสารับสัญญาณ
case-DigitalTV_06

การแก้ไขปุ่มกดที่ตัวเครื่องล็อค

ในกรณีที่กดปุ่มที่ตัวเครื่องแล้วหน้าจอแสดงคำว่า “ล็อคปุ่ม” (รูปที่ 1)  สามารถแก้ไขได้ดังนี้
1. กดปุ่ม “MEMU” ที่รีโมทจากนั้นเลือกไปที่เมนู “ทั่วไป” (รูปทึ่ 2) เสร็จแล้วเลือกไปที่เมนู “ล็อกปุ่ม” กดปุ่ม ENTER” เพื่อสั่งปิด

case-Lock_02

การตรวจเช็คกรณีของรีโมทไม่ทำงาน

 1. ตรวจเช็คช่องใส่ถ่านให้แน่ใจว่าได้ใส่ถ่านอย่างถูกต้อง (ภาพที่ 1 และ 2) และเป็นถ่านใหม่ที่ยังใช้งานได้
 2. เปิดกล้องในโทรศัพท์มือถือ จากนั้นนำรีโมทไปกดปุ่มบนรีโมทใส่กล้องโทรศัพท์ (ภาพที่ 3) หากรีโมทใช้งานได้จะมองเห็นเป็นแสงออกมาตอนที่กดปุ่มบนรีโมท (ภาพที่ 4) หากรีโมทใช้ไม่ได้จะไม่มีแสงออกมา
  *การทดสอบนี้ไม่สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ยี่ห้อ IPhone ทุกรุ่น

case-Remote_01

case-Remote_02

การปิดโหมดร้านค้า

ขั้นตอนการ เปิด-ปิด โหมดร้านค้า ภาพที่ 1 (รุ่น LTV-4001)
case-Shop_mode01

 • กดปุ่ม MEMU” ที่รีโมทเพื่อเข้าหน้าเมนู (ภาพที่ 2) จากนั้นเลื่อนไปที่เมนู “รูปภาพ” (ภาพที่ 3) จากนั้นเลือกไปที่ “โหมดร้านค้า” กดปุ่มลูกศร ซ้าย-ขวา เพื่อเลือก ปิด หรือเปิด โหมดร้านค้า
  case-Shop_mode02

การติดตั้งแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม

การติดตั้ง Application เพิ่มเติม (altron SMART TV)

 1. คัดลอกไฟล์นามสกุล ” .APK ” ของแอพพลิเคชั่น ที่จะติดตั้งใส่ใน USB จากนั้นเสียบ USB เข้ากับช่องเสียบ USB ของ altron SMART TV
 2. กดปุ่ม “HOME” เพื่อเข้าหน้าเมนู (ภาพที่ 1) จากนั้นเลือกที่ “การจัดการแอพ” แล้วกดปุ่ม “ENTER” เพื่อเข้าหน้า “ผู้จัดการApp” (ภาพที่ 2)  เลือกที่ “ติดตั้ง” หน้าจอจะแสดงแอพพลิเคชั่นที่มีใน USB (ภาพที่ 3)
 3. จากนั้นให้เลือก แอฟพลิเคชั่นที่ต้องการติดตั้งแล้วกดปุ่ม “ENTER” ที่รีโมท หน้าจอจะแสดงหน้าตามภาพที่ 4 เลือกที่ “ติดตั้ง” จากนั้นหน้าจอจะแสดงความคืบหน้าการติดตั้ง (ภาพที่ 5 และ 6)
  case-installAPP_01

การเชื่อมต่อ Internet บน altron SMART TV

การเชื่อมต่อ Wifi

 1. กดปุ่ม HOME” ที่รีโมท (ภาพที่ 1) เพื่อเข้าหน้าเมนู (ภาพที่ 2) จากนั้นเลือกที่ “การตั้งค่า” กดปุ่ม ENTER” เพื่อไปหน้าต่อไป (ภาพที่ 3)
  case-ConnectWiifi_01
 2. จากภาพที่ 3 เลือกที่ “เครือข่าย” เสร็จแล้วกดปุ่ม ENTER” หน้าจอจะแสดงเครือข่าย Wifi (ภาพที่ 4)
  case-ConnectWiifi_02
 3. เลือกเครือข่าย Wifi ที่ต้องการใช้ กดปุ่ม ENTER” เพื่อยืนยันการเลือก จากนั้นให้ใส่รหัส Wifi (ภาพที่ 5) แล้วกดเชื่อมต่อ เพื่อทำการเชื่อมต่อ เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จจะแสดงชื่อเครือข่ายที่เชื่อมต่อ (ภาพที่ 6)
  case-ConnectWiifi_03

การเชื่อมต่อกับสาย Land

 1. ใช้สาย Lan เสียบเข้ากับช่องเสียบสาย Lan ที่อยู่ด้านหลังเครื่อง (ภาพที่ 1 และ 2)
 2. จากนั้นเข้าตั้งค่าแบบเดียวกันกับการเชื่อมต่อ wifi ตรงหน้าเมนู “เครือข่าย” “โหมดอินเทอร์เน็ต” ให้เลือกเป็น “เครือข่ายเคเบิ้ล” (ภาพที่ 3)
  case-ConnectInternet

การอัพเดทซอฟท์แวร์ทาง USB

1. Copy ข้อมูล Software แต่ละรุ่นที่ต้องการอับใส่ใน USB
2. จากนั้นนา USB ที่มีข้อมูล Software รุ่นนั้นๆ เสียบที่ช่องเสียบ USB ที่อยู่ด้านหลังเครื่อง (ภาพที่ 1 และ 2)
3. กดปุ่ม “MEMU” ที่รีโมทเพื่อเข้าหน้าเมนู (ภาพที่3) จกนั้นกดปุ่ท “ENTER” เพื่อยืนยันการเลือก
4. จากนั้นหน้าจอจะแสดงหน้าต่างตามรูปภาพที่4 จากนั้นให้กดปุ่ม “ลูกศรซ้าย” เพื่อยืนยันการอับเกรดซอฟแวร์ หน้าจอจะแสดงการอับเกรดตามรูปภาพที่ 5 และ 6
case-Upgrade-FW

การ Reset เครื่อง

การตั้งค่ารีเซ็ตเครื่อง

 1. กดปุ่ม MEMU” ที่รีโมทเพื่อเข้าหน้าเมนูจากนั้นเลื่อนไปที่เมนู “ทั่วไป” หรือ เมนู “ตัวเลือก” (ภาพที่ 1 และ 2) จากนั้นเลือกไปที่ Reset” เสร็จแล้วกดปุ่ม ENTER” เพื่อเลือก
 2. กดปุ่ม “ลูกศรซ้าย” เพื่อยืนยันการเลือก (ภาพที่ 3) ระบบจะทำการรีเซ็ตการตั้งค่าเมนูต่างๆ ให้กลับเป็นค่าเดิมจากโรงงาน (ภาพที่ 4)
  case-Reset_01